Doneren

Donaties en giften ter ondersteuning voor onze stichting zijn van harte welkom. Mocht u willen doneren dan kunt u uw gift over maken op NL 47 INGB 0005 3523 13 op naam van Stichting Belastingwinkel Amsterdam.