Stichting Belastingwinkel Amsterdam

Stichting Belastingwinkel Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie van studenten die mensen met een laag inkomen helpt met het oplossen van problemen met belastingen en toeslagen.

Wat wij doen

De diensten bestaan uit het geven van informatie, hulp bij het indienen van uw belastingaangiften en hulp bij het indienen van verzoek-, bezwaar- en beroepschriften. 

Het kan over inkomstenbelasting gaan, over zorgtoeslag, over gemeentelijke belastingen, kortom voor alle soorten belastingen en voor alle soorten toeslagen kan men terecht bij de belastingwinkel.