Belastingwinkel Amsterdam

De stichting Belastingwinkel Amsterdam is een vrijwilligersorganisatie die mensen met een laag inkomen helpt met het oplossen van problemen met belastingen en toeslagen. Indien u zorgtoeslag ontvangt komt u in aanmerking voor onze hulp. 

Vanwege de zomerperiode zijn wij gesloten van 1 juli - 25 augustus 2019. Op maandag 26 augustus wordt een inloopspreekuur gehouden in de winkel van 10.00- 12:30 uur voor dringende zaken. Vanaf 26 augustus is het weer mogelijk om een afspraak in te plannen bij één van onze vrijwilligers. Indien in de tussentijd dringende zaken opkomen, kunt u mailen naar info@belastingwinkelamsterdam.nl