Meenemen

Bij een bezoek aan de belastingwinkel dient u de volgende gegevens mee te nemen:

 • Een geldig identificatiebewijs.
 • Uw DigiD wachtwoord en gebruikersnaam, ingeval u deze niet heeft kunt u deze aanvragen via https://www.digid.nl/. Ondernemers dienen tevens de gebruikersnaam en het wachtwoord mee te nemen dat door de Belastingdienst is verstrekt.
 • Gegevens van de fiscale partner/toeslagpartner en overige gezinsleden.
 • De betreffende aangifte/aanslag/beschikking. Ook voorlopige aanslagen/beschikkingen.

Meenemen voor de aangifte inkomstenbelasting

Verder hebben wij voor de aangifte inkomsten belasting het volgende nodig:

 • inkomen uit werk en woning
 • Jaaropgaven van loon/uitkering,
 • Opgaven van overig inkomen: bijverdiensten, freelance inkomen,
 • Lijfrente: betaalde lijfrentepremie, pensioenoverzicht (factor A),
 • inkomen uit sparen en beleggen
 • Bezittingen en schulden per 1 januari en per 31 december,
 • Saldi bank-, giro-, spaarrekeningen per 01-01 en per 31-12,
 • buitengewone uitgaven
 • Onderhoudsverplichtingen: alimentatie e.d.,
 • Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar,
 • Uitgaven i.v.m.  ziekte, invaliditeit, overlijden, Polis zorgverzekering,
 • Uitgaven voor studie: college-, lesgeld, boeken, Ontvangen studiefinanciering,
 • Giften.

Meenemen voor betalingsregeling/kwijtschelding

Verder hebben wij voor de aangifte inkomsten belasting het volgende nodig:

 • Bank- en girorekeningen, spaargelden, contant geld (laatste afschrift),
 • Gegevens van de auto: automerk, kenteken, bouwjaar, jaar van aankoop, aankoopsom (kentekenbewijs),
 • Waarde bezittingen: huis, caravan, antiek,
 • Huur van woning of kamer en huurtoeslag,
 • Inkomsten uit (kamer-) verhuur en/of kostgangers,
 • Loon, pensioen, uitkering e.d.,
 • Premie zorgverzekering, Zorgtoeslag,
 • Andere betalingsverplichtingen of schulden,
 • Te verwachten teruggaven van belasting en of premie

Van ieder bedrag dat op het formulier wordt ingevuld dient een kopie van de specificatie te worden meegestuurd